Význam slovSlovníkAvýznam slova agora

agora

starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor

www.vyznam-slov.cz