Význam slovSlovníkAvýznam slova agóna

agóna

izočára s nulovou magnetickou deklinací

www.vyznam-slov.cz