Význam slovSlovníkAvýznam slova agnát

agnát

pokrevný příbuzný v mužské linii

www.vyznam-slov.cz