Význam slovSlovníkAvýznam slova aglutinace

aglutinace

shlukování krvinek a bakterií v plazmě; tvoření slov a jejich tvarů připojováním jasně odlišitelných přípon

www.vyznam-slov.cz