Význam slovSlovníkAvýznam slova aglomerovaný

aglomerovaný

nahromaděný; spečený

www.vyznam-slov.cz