Význam slovSlovníkAvýznam slova aglomerát

aglomerát

spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem

www.vyznam-slov.cz