Význam slovSlovníkAvýznam slova aglomerace

aglomerace

nahromadění, nakupení,shluk, seskupení

www.vyznam-slov.cz