Význam slovSlovníkAvýznam slova agile [ádžile]

agile [ádžile]

živě, hybně, lehce

www.vyznam-slov.cz