Význam slovSlovníkAvýznam slova agent

agent

obchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec; špion, vyzvědač

www.vyznam-slov.cz