Význam slovSlovníkAvýznam slova ageneze,agenese

ageneze,agenese

vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie

www.vyznam-slov.cz