Význam slovSlovníkAvýznam slova agenda

agenda

pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání;příruční liturgická kniha

www.vyznam-slov.cz