Význam slovSlovníkAvýznam slova afrikanizace, afrikanisace

afrikanizace, afrikanisace

šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti

www.vyznam-slov.cz