Význam slovSlovníkAvýznam slova aforizmus, aforismus

aforizmus, aforismus

stručný vtipný výrok, průpověď, též jako krátká literární forma reflexivního a satirického rázu, užívající protikladu (antiteze), ironie

www.vyznam-slov.cz