Význam slovSlovníkAvýznam slova afix

afix

gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona

www.vyznam-slov.cz