Význam slovSlovníkAvýznam slova afinita

afinita

příbuznost, vzájemný vztah, blízkost, podobnost;schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí;
manželský svazek;
přirozená přitažlivost, zalíbení, spřízněnost, sounáležitost, soulad

www.vyznam-slov.cz