Význam slovSlovníkAvýznam slova afilace

afilace

přičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik

www.vyznam-slov.cz