Význam slovSlovníkAvýznam slova aferentace

aferentace

přenos informací z periferie do centra

www.vyznam-slov.cz