Význam slovSlovníkAvýznam slova afekt

afekt

krátkodobé porušení duševní rovnováhy, prudké pohnutí mysli projevující se prchlivostí;strojenost, nepřirozenost, afektovanost, afektace

www.vyznam-slov.cz