Význam slovSlovníkAvýznam slova afázie, afasie

afázie, afasie

ztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku

www.vyznam-slov.cz