Význam slovSlovníkAvýznam slova aerotriangulace

aerotriangulace

triangulace pomocí leteckých snímků

www.vyznam-slov.cz