Význam slovSlovníkAvýznam slova aerostatika

aerostatika

součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil

www.vyznam-slov.cz