Význam slovSlovníkAvýznam slova aerostat

aerostat

letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)

www.vyznam-slov.cz