Význam slovSlovníkAvýznam slova aerosol

aerosol

disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu

www.vyznam-slov.cz