Význam slovSlovníkAvýznam slova aeronomie

aeronomie

nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace

www.vyznam-slov.cz