Význam slovSlovníkAvýznam slova aeromechanika

aeromechanika

nauka zabývající se zákony mechaniky plynů, tj. vlastnostmi a pohyby plynů

www.vyznam-slov.cz