Význam slovSlovníkAvýznam slova aerofon

aerofon

vzduchový hudební nástroj

www.vyznam-slov.cz