Význam slovSlovníkAvýznam slova aerobní

aerobní

vyžadující k životu kyslík

www.vyznam-slov.cz