Význam slovSlovníkAvýznam slova aero-

aero-

první část složených slov mající význam vzduch nebo letadlo

www.vyznam-slov.cz