Význam slovSlovníkAvýznam slova aerace

aerace

větrání, provzdušňování

www.vyznam-slov.cz