Význam slovSlovníkAvýznam slova advokát

advokát

právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce

www.vyznam-slov.cz