Význam slovSlovníkAvýznam slova advokacie

advokacie

instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho

www.vyznam-slov.cz