Význam slovSlovníkAvýznam slova adverbium

adverbium

příslovce

www.vyznam-slov.cz