Význam slovSlovníkAvýznam slova adverbální

adverbální

závislý na slovese

www.vyznam-slov.cz