Význam slovSlovníkAvýznam slova advekce

advekce

přenos, přemístění dané veličiny prouděním v atmosféře

www.vyznam-slov.cz