Význam slovSlovníkAvýznam slova adsorpce

adsorpce

hromadění plynné nebo rozpuštěné látky (adsorbátu) na povrchu jiné látky, adsorbentu (op. desorpce)

www.vyznam-slov.cz