Význam slovSlovníkAvýznam slova adorace

adorace

zbožné uctívání, zbožňování

www.vyznam-slov.cz