Význam slovSlovníkAvýznam slova adolescent

adolescent

jedinec ve věku mezi pubertou a dospělostí

www.vyznam-slov.cz