Význam slovSlovníkAvýznam slova adolescence

adolescence

dospívání

www.vyznam-slov.cz