Význam slovSlovníkAvýznam slova admonice

admonice

pokárání, výtka, důtka

www.vyznam-slov.cz