Význam slovSlovníkAvýznam slova admitance

admitance

zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem

www.vyznam-slov.cz