Význam slovSlovníkAvýznam slova administrativní

administrativní

správní, úřední; byrokratický

www.vyznam-slov.cz