Význam slovSlovníkAvýznam slova administrace

administrace

kancelář, ekonomicko-provozní útvar

www.vyznam-slov.cz