Význam slovSlovníkAvýznam slova adjuvatika

adjuvatika

nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách; výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky

www.vyznam-slov.cz