Význam slovSlovníkAvýznam slova adjuvancia

adjuvancia

součásti léků zesilující účin vlastního léčiva

www.vyznam-slov.cz