Význam slovSlovníkAvýznam slova adjunkt

adjunkt

úřednický pomocník, elév, koncipient

www.vyznam-slov.cz