Význam slovSlovníkAvýznam slova adjunkce

adjunkce

vyjádření větného vztahu determinace, kdy tvar členu závislého není určován členem řídícím, přimykání

www.vyznam-slov.cz