Význam slovSlovníkAvýznam slova adjudikace

adjudikace

soudní přiřčení práva nebo nároku

www.vyznam-slov.cz