Význam slovSlovníkAvýznam slova adjektivum

adjektivum

přídavné jméno

www.vyznam-slov.cz