Význam slovSlovníkAvýznam slova aditivum

aditivum

aditiva – látky přidávané do výrobků k zlepšení nebo jiné úpravě jejich vlastností, přísady

www.vyznam-slov.cz