Význam slovSlovníkAvýznam slova aditivní

aditivní

přídavný; související se sčítáním,skládáním

www.vyznam-slov.cz